Îmbunătăţirea gestiunii utilizatorilor în Moodle

Bautu A., Bautu Elena,Îmbunătăţirea gestiunii utilizatorilor în Moodle, ROCHI 2007, 20-21 septembrie 2007, Constanta, Romania, Volumul “Interactiune om-calculator 2007”, Supliment al seriei Interactiune Om-Caculator, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, pp. 133-137, ISSN 1843-4460