Courses

Dezvoltarea orientata spre obiecte a programelor in Java, Vol. I

Dezvoltarea orientata spre obiecte a programelor in Java, volumul I, Editura Politehnica Press, ISBN 978-606-515-109-3, 2/e, 2011, 249 pag.

Dezvoltarea orientata spre obiecte a programelor in Java, Vol. II

Dezvoltarea orientata spre obiecte a programelor in Java, volumul II, Editura Politehnica Press, ISBN 978-606-515-109-3, 2/e, 2011, 363 pag.

Software design patterns (chapter)

Modele de proiectare software (capitol), pg. 81-134, in “Medii virtuale multimodale distribuite, volumul II”, Popovici Dorin-Mircea (coordonator), Mancaş Christian, Bogdan Crenguţa-Mădălina, Zaharescu Eugen, Ed.Universitaria, ISBN: 978-606-14-0833-7 / 978-606-14-0835-1, Ed.ProUniversitaria, ISBN: 978-606-26-0049-5 / 978-606-26-0051-8, 2014. Alte capitole ale aceluiasi volum: Sisteme

Introduction in distributed applications’ algorithms (chapter)

Introducere in algoritmica aplicatiilor distribuite (capitol), pg.261-308, in “Medii virtuale multimodale distribuite, volumul I”, Popovici Dorin-Mircea (coordonator), Bogdan Crenguţa-Mădălina, Rusu Andrei, Chelai Ozten, Nicola Aurelian, Ed.Universitaria – ISBN: 978-606-14-0833-7 / 978-606-14-0834-4 Ed.ProUniversitaria, ISBN: 978-606-26-0049-5 / 978-606-26-0050-1, 2014. Alte capitole ale

Software applications development (chapter)

Dezvoltarea aplicatiilor software (capitol), pg.17-102, in “Medii virtuale multimodale distribuite, volumul I”, Popovici Dorin-Mircea (coordonator), Bogdan Crenguţa-Mădălina, Rusu Andrei, Chelai Ozten, Nicola Aurelian, Ed.Universitaria – ISBN: 978-606-14-0833-7 / 978-606-14-0834-4 Ed.ProUniversitaria, ISBN: 978-606-26-0049-5 / 978-606-26-0050-1, 2014. Alte capitole ale aceluiasi volum:

Multimodal human-computer interfaces (chapter)

Interfete om-masina multimodale (capitol), pg. 135-162, in “Medii virtuale multimodale distribuite, volumul II”, Popovici Dorin-Mircea (coordonator), Mancaş Christian, Bogdan Crenguţa-Mădălina, Zaharescu Eugen, Ed.Universitaria, ISBN: 978-606-14-0833-7 / 978-606-14-0835-1, Ed.ProUniversitaria, ISBN: 978-606-26-0049-5 / 978-606-26-0051-8, 2014. Alte capitole ale aceluiasi volum: Sisteme avansate

Modeling mixed realities (chapter)

Modelarea realitatilor mixte (capitol), pg.103-148, in “Medii virtuale multimodale distribuite, volumul I”, Popovici Dorin-Mircea (coordonator), Bogdan Crenguţa-Mădălina, Rusu Andrei, Chelai Ozten, Nicola Aurelian, Ed.Universitaria – ISBN: 978-606-14-0833-7 / 978-606-14-0834-4 Ed.ProUniversitaria, ISBN: 978-606-26-0049-5 / 978-606-26-0050-1, 2014. Alte capitole ale aceluiasi volum:

Virtual and Augmented reality

Referenti stiintifici: Prof.dr.ing. Antonya CSABA – Universitatea Transilvania din Brasov Conf.univ.dr. Marin VLADA – Universitatea Bucuresti Ed. Universitaria Craiova, ISBN: 978-606-14-0818-4 Ed. Pro Universitaria Bucuresti, ISBN: 978-606-647-999-8. 233 pag., 2014.

Computer graphics

Referenti stiintifici: Prof.univ.dr. Grigore ALBEANU – Universitatea Spiru Haret Bucuresti Prof.uni.dr. Gheorghe GRIGORAS – Universitatea A.I.Cuza Iasi Ed. MatrixRom Bucuresti, ISBN:978-606-25-0059-7, 206 pag., 2014 Url: http://www.matrixrom.ro/romanian/editura/domenii/cuprins.php?cuprins=GC30