Software design patterns (chapter)

Modele de proiectare software (capitol), pg. 81-134, in “Medii virtuale multimodale distribuite, volumul II”, Popovici Dorin-Mircea (coordonator), Mancaş Christian, Bogdan Crenguţa-Mădălina, Zaharescu Eugen, Ed.Universitaria, ISBN: 978-606-14-0833-7 / 978-606-14-0835-1, Ed.ProUniversitaria, ISBN: 978-606-26-0049-5 / 978-606-26-0051-8, 2014.

Alte capitole ale aceluiasi volum:
Sisteme avansate de BD, Ch.Mancas, pg. 15-80,
Interfete om-masina multimodale, D.M.Popovici, pg. 135-162,
Sisteme multimedia, E.Zaharescu, pg. 163-206.
Autori:Bogdan Crenguta