Introduction in distributed applications’ algorithms (chapter)

Introducere in algoritmica aplicatiilor distribuite (capitol), pg.261-308, in “Medii virtuale multimodale distribuite, volumul I”, Popovici Dorin-Mircea (coordonator), Bogdan Crenguţa-Mădălina, Rusu Andrei, Chelai Ozten, Nicola Aurelian, Ed.Universitaria – ISBN: 978-606-14-0833-7 / 978-606-14-0834-4 Ed.ProUniversitaria, ISBN: 978-606-26-0049-5 / 978-606-26-0050-1, 2014.

Alte capitole ale aceluiasi volum:
Dezvoltarea aplicatiilor software, C.M. Bogdan, pg.17-102,
Modelarea realitatilor mixte, D.M.Popovici, pg. 103-148,
Inteligenta artificiala aplicata, A.Rusu, pg.149-198,
Arhitecturi pentru sisteme informatice autonome, O.Chelai, pg. 199-260.
Autori:Nicola Aurelian