Adrian NICOLAE

Modelarea reliefului cu ajutorul fractalilor