Mihai G. GOCIU

Modelarea mediilor virtuale folosind sisteme multi-agenti (Bachelor, 2009)