Lucreția CRISTEA

Modelarea numerica a terenurilor