Mihai-Octavian BITA

Studiu asupra analizei si detectiei gesturilor si posturilor